Aktiviti
Jemputan Majlis Pelancaran Projek Pengurusan Sisa Lestari Black Soldier Fly (BSF)
17-04-2022

Pengkalan Chepa, 17 April 2021 - Yayasan Waqaf Malaysia pada pagi ini telah menghadiri Majlis Pelancaran Projek Pengurusan Sisa Lestari Black Soldier Fly (BSF) anjuran Kementerian Alam Sekitar Dan Air dan Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation.

Yayasan Waqaf Malaysia menyokong penuh usaha KASA dan MGTC dalam usaha untuk memelihara dan melestarikan alam sekitar.

“Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau menyemai semaian lalu burung, atau insan atau binatang berkaki empat memakannya, melainkan untuknya (pahala) sedekah”. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)


Kongsi Kongsi