STRUKTUR
CARTA ORGANISASI
LEMBAGA PEMEGANG AMANAH
PENGERUSI
Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)

NAIB PENGERUSI
Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (JAWHAR)

AHLI-AHLI

YBhg. Tan Sri Datuk Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
Ahli Majlis Pakar (Syariah)
Jabatan Peguam Negara
(Mantan)

YBrs. Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh binti Mahamood
Jabatan Syariah dan Undang-Undang
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya

YBrs. Dr. Nirwan bin Noh
Timbalan Ketua Ekonomi
Bahagian Ekonomi
Kementerian Kewangan Malaysia

YBrs. Puan Hajjah Hakimah binti Mohd Yusof
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
Pejabat Ketua Pengarah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

AHLI-AHLI MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Negeri Kedah

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Melaka

Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak

Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

Yang DiPertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Wakaf Selangor
JAWATANKUASA KERJA

PENASIHAT SYARIAH

FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Menasihati Lembaga Pemegang Amanah berhubung hal ehwal syariah dalam pengoperasian dan aktiviti YWM;
 2. Meluluskan sesuatu cadangan yang dikemukakan oleh pihak urusetia sebagai menepati hukum syarak dan sesuai dipertimbangkan oleh Lembaga Pemegang Amanah;
 3. Meneliti serta memberi pandangan dari sudut hukum syarak ke atas sebarang cadangan yang dikemukakan oleh pihak Urusetia daripada YWM;
 4. Mencadangkan penambahbaikan serta alternatif ke atas sebarang cadangan yang telah diputuskan sebagai kurang bertepatan dengan kehendak hukum syarak (sekiranya bersesuaian);
 5. Mengesorkan sebarang cadangan yang difikirkan sesuai dilaksanakan oleh YWM dalam mencapai matlamat penubuhannya;
 6. Mengemukakan hujah berupa dalil syari’e bagi menyokong pandangan mengenai sesuatu cadangan ( sekiranya bersesuaian); dan
 7. Melulus dan mengesahkan dokumen-dokumen atau manual-manual berkaitan yang mengandungi terma dan syarat bagi memastikan produk-produk YWM mematuhi prinsip-prinsip syariah.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBrs. Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh binti Mahamood
Profesor Madya
Jabatan Syariah dan Undang-Undang
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

AHLI-AHLI

Sahibus Samahah Datuk Dr. Luqman bin Haji Abdullah
Mufti Wilayah Persekutuan
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

YBrs. Prof. Dr. Azman bin Mohd Noor
Pensyarah Kanan
International Islamic University Malaysia (IIUM)

YBrs. Prof. Dr. Ashraf bin Md. Hashim
Ketua Pegawai Eksekutif
International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)

YBrs. Prof. Madya Dr. Aznan bin Hasan
Profesor Madya dan Penasihat Syariah
Institute of Islamic Banking and Finance

PELABURAN DAN KEWANGAN
FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Menasihati Lembaga Pemegang Amanah dalam aktiviti pelaburan dan kewangan YWM,
 2. Melaksanakan tanggungjawab meneliti, merancang dan menilai kedudukan kewangan YWM,
 3. Memberi pandangan mengenai langkah-langkah penjanaan dana, pengurusan dan pelaburan kewangan dan
 4. Menetapkan dasar-dasar perbelanjaaan berhemah YWM

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBhg. Dato' Selamat bin Paigo
Ketua Pengarah
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR)

AHLI-AHLI

YBrs. Encik Mohd Zamerey bin Abdul Razak
Naib Presiden Kanan / Ketua Bahagian Syariah
Bank Rakyat

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Mustafa bin Mohd Hanefah
Profesor
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Universiti Sains Islam Malaysia

YBrsh. Encik Syed Izmi bin Syed Kamarul Bahrin
Pengarah Eksekutif
Mekar Capital Sdn. Bhd.

YBrs. Encik Ramlan bin Haji Awang Ali
Setiausaha / Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Ugama Islam Sabah

AUDIT
FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Memastikan kawalan dalaman yang berkesan ke atas kewangan, pelaburan, prestasi, pengurusan dan pentadbiran YWM;
 2. Memerhati semua hal berhubung audit dalam dan luaran;
 3. Menilai piawaian kawalan dalaman dan pelaporan kewangan;
 4. Bertanggungjawab sebagai pengkaji penyata-penyata kewangan;
 5. Menilai prestasi pegurusan dalaman; dan
 6. Mengkaji pematuhan kepada syarat-syarat tertentu dalam pengauditan.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBrs. Dr. Nirwan bin Noh
Timbalan Ketua Ekonomi
Bahagian Ekonomi
Kementerian Kewangan Malaysia

AHLI-AHLI

YBhg. Dato' Selamat bin Paigo
Ketua Pengarah
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR)

YBrs. Ustaz Anuar Hamzah bin Tohar
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif
Perbadanan Wakaf Selangor

YBrs. Dr. Shahrul Azman bin Abd. Razak
Ketua Penolong Pengarah (Kanan)
Seksyen Infrastruktur 1
Unit Kerjasama Awam Swasta
Kementerian Kewangan Malaysia

YBrs. Encik Mohd Sabree bin Yaakub
Ketua Penolong Pengarah (Operasi)
Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi
Jabatan Akauntan Negara Malaysia

PENGURUSAN
FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Menasihati Lembaga Pemegang Amanah berkenaan pengurusan sumber manusia, perkhidmatan dan kebajikan kakitangan;
 2. Mencadangkan dasar mengenai pengurusan YWM untuk pertimbangan Lembaga Pemegang Amanah;
 3. Mengawalselia urusan pentadbiran YWM;
 4. Memastikan YWM mempunyai skim perkhidmatan yang bersesuaian dengan keperluan dan kemampuan semasa; dan
 5. Memastikan segala ketetapan yang telah dipersetujui oleh Lembaga Pemegang Amanah semasa Mesyuarat Ahli Lembaga Pemegang Amanah diambil tindakan yang sewajarnya dan dalam kadar yang segera.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBhg. Dato' Selamat bin Paigo
Ketua Pengarah
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR)

AHLI-AHLI

YBrs. Puan Nor Hafizah binti Hashim
Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR)

YBrs. Encik Adila Sabri bin Muhammad
Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Encik Mohamad Fauzi bin Md. Isa
Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Kawalan)
Kementerian Dalam Negeri

Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
DIREKTORI
Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif
Nama Jawatan Emel Sambungan
YBrs. Prof. Madya Dr. Amir bin Shaharuddin Ketua Pegawai Eksekutif amir@ywm.gov.my
amir.ywm@gmail.com
Encik Abdul Halim bin Mat Yusop Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif halim@ywm.gov.my
halim.yayasan.waqaf@gmail.com
0848
Puan Sazriza binti Abdul Khalid Penasihat Undang-Undang sazriza@ywm.gov.my
sazriza.yayasan.waqaf@gmail.com
0822
Puan Ramlah binti Muhamad Setiausaha Pejabat ramlah@ywm.gov.my
ramlah.yayasan.waqaf@gmail.com
0852
Cik Wan Syazana Akmal binti Wan Roslan Pembantu Tadbir (Undang-Undang) syazana@ywm.gov.my
syazana.yayasan.waqaf@gmail.com
0837
Bahagian Dasar dan Pembangunan
Nama Jawatan Emel Sambungan
Puan Nur Syaffina binti Ab Rahim Pengurus syaffina@ywm.gov.my
syaffina.yayasan.waqaf@gmail.com
0850
Puan Maya Idura binti Sabar Eksekutif Kanan maya@ywm.gov.my
maya.yayasan.waqaf@gmail.com
0817
Puan Khairunnisa binti Rassul Eksekutif Syariah nisa@ywm.gov.my
nisa.ywm@gmail.com
0823
Puan Munirah binti Mat Junoh Penolong Akauntan munirahmj@ywm.gov.my
munirah.ywm@gmail.com
0816
Bahagian Pemasaran dan Korporat
Nama Jawatan Emel Sambungan
Cik Haidatul Azia binti Husin Pengurus azia@ywm.gov.my
haidatulazia.ywm@gmail.com
0820
Puan Majidah binti Zainudin Eksekutif majidah@ywm.gov.my
majidah.ywm@gmail.com
0833
Cik Nur Ain binti Mohd Nazri Eksekutif Media nurain.nazri@ywm.gov.my
ain.yayasan.waqaf@gmail.com
0841
Encik Umair bin Abdul Halim Penolong Pegawai Tadbir 1 umair@ywm.gov.my
umair.ywm@gmail.com
0838
Encik Ahmad Shah Rezza bin Ahmad Zubir Penolong Pegawai Tadbir 2 rezza@ywm.gov.my
rezza.ywm@gmail.com
0835
Encik Mohd Syamidy bin Mat Jusoh Pembantu Tadbir syamidy@ywm.gov.my
syamidy.yayasan.waqaf@gmail.com
0836
Bahagian Pengurusan Dana
Nama Jawatan Emel Sambungan
-kosong- Pengurus
Encik Mohd Fazdli bin Rosli Eksekutif Kanan fazdlirosli@ywm.gov.my
fazdli.yayasan.waqaf@gmail.com
0830
Cik Nurain binti Hasri Penolong Pegawai Tadbir nurain@ywm.gov.my
nurain.ywm@gmail.com
0828
Encik Sharil Nizam bin Al Malek Hasan Pembantu Tadbir sharil@ywm.gov.my
sharil.ywm@gmail.com
0834
Bahagian Kewangan
Nama Jawatan Emel Sambungan
Encik Mohd Bokhari bin Mat Doa Pengurus bokhari@ywm.gov.my
bokhari.yayasan.waqaf@gmail.com
0821
Encik Zulakmal Hakimi bin Zahari Akauntan zulakmal@ywm.gov.my
zulakmalhakimizahari@gmail.com
0818
Puan Nor Diyana binti Che Mat Penolong Akauntan diyana@ywm.gov.my
diyana.yayasan.waqaf@gmail.com
0811
Encik Wan Mohd Lokman bin Wan Md Zin Pembantu Tadbir 1 wanmohdlokman@ywm.gov.my
wmlokman@gmail.com
0809
Puan Nurul 'Abidah binti Ismail Pembantu Tadbir 2 abidah@ywm.gov.my
abidah.yayasan.waqaf@gmail.com
0813
Bahagian Pengurusan
Nama Jawatan Emel Sambungan
Puan Hanim Idzura binti Mohd Kalyubi Pengurus hanim@ywm.gov.my
hanim.ywm@gmail.com
0829
Puan Norbaity Hariani binti Muhammad Eksekutif Kanan norbaity@ywm.gov.my
norbaity.ywm@gmail.com
0810
Encik Mohd Hafiz bin Sahruddin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat hafiz@ywm.gov.my
hafiz.yayasan.waqaf@gmail.com
0824
Cik Aniza binti Ludin Pembantu Tadbir 1 aniza@ywm.gov.my
aniza.yayasan.waqaf@gmail.com
0844
Encik Aflah bin Aminudin Pembantu Tadbir 2 aflah@ywm.gov.my
aflah.ywm@gmail.com
0845
Encik Muhammd Rusydi bin Mohd Shaari Pembantu Operasi rusydi@ywm.gov.my
rusydi.ywm@gmail.com
0825
Encik Mohd Zainol Abidin bin Mamat Pemandu zainol@ywm.gov.my
zainol.yayasan.waqaf@gmail.com
0839

Kongsi Kongsi