STRUKTUR
CARTA ORGANISASI
LEMBAGA PEMEGANG AMANAH
PENGERUSI

YB Senator Dato’ Setia Dr. Haji Mohd Na’im bin Haji Mokhtar
Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)

NAIB PENGERUSI

YBhg. Dato’ Selamat bin Paigo
Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji

AHLI-AHLI

YBhg. Datin Paduka Hajah Hakimah binti Mohd Yusoff
Ketua Pengarah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

YBhg. Dato' Prof. Dr. Noor Inayah binti Ya'akub
Presiden dan Naib Canselor
Infrastructure University Kuala Lumpur

YBrs. Dr. Nirwan bin Noh
Timbalan Ketua Ekonomi
Bahagian Ekonomi
Kementerian Kewangan Malaysia

YBhg. Datin Dr. Syahira binti Hamidon
Timbalan Pengarah
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Kementerian Ekonomi

YBhg. Dato’ Sr. Dr. Mohd Mazlan bin Che Mat
Presiden
MCM Value Sdn. Bhd.

AHLI-AHLI MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Negeri Kedah

Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu

Pengerusi Perbadanan Wakaf Selangor, Majlis Agama Islam Selangor

Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak

Exco Kerajaan Melaka, Majlis Agama Islam Melaka

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Yang Dipertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Setiausaha / Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis

JAWATANKUASA KERJA

PENASIHAT SYARIAH

FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Menasihati Lembaga Pemegang Amanah berhubung hal ehwal syariah dalam pengoperasian dan aktiviti YWM;
 2. Meluluskan sesuatu cadangan yang dikemukakan oleh pihak urusetia sebagai menepati hukum syarak dan sesuai dipertimbangkan oleh Lembaga Pemegang Amanah;
 3. Meneliti serta memberi pandangan dari sudut hukum syarak ke atas sebarang cadangan yang dikemukakan oleh pihak Urusetia daripada YWM;
 4. Mencadangkan penambahbaikan serta alternatif ke atas sebarang cadangan yang telah diputuskan sebagai kurang bertepatan dengan kehendak hukum syarak (sekiranya bersesuaian);
 5. Mengesyorkan sebarang cadangan yang difikirkan sesuai dilaksanakan oleh YWM dalam mencapai matlamat penubuhannya;
 6. Mengemukakan hujah berupa dalil syarii bagi menyokong pandangan mengenai sesuatu cadangan (sekiranya bersesuaian); dan
 7. Melulus dan mengesahkan dokumen-dokumen atau manual-manual berkaitan yang mengandungi terma dan syarat bagi memastikan produk-produk YWM mematuhi prinsip-prinsip syariah.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBhg. Dato' Prof. Dr. Noor Inayah binti Ya'akub
Presiden dan Naib Canselor
Infrastructure University Kuala Lumpur

AHLI-AHLI

Sahibus Samahah Datuk Prof. Madya Dr. Luqman bin Haji Abdullah
Mufti Wilayah Persekutuan
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

YBrs. Prof. Dr. Azman bin Mohd Noor
Pensyarah Kanan
Institute of Islamic Banking and Finance
International Islamic University Malaysia

YBrs. Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh binti Mahamood
Profesor Madya
Jabatan Syariah dan Undang-Undang
Universiti Malaya

YBrs. Prof. Dr. Aznan bin Hasan
Profesor dan Penasihat Syariah
Institute of Islamic Banking and Finance
International Islamic University Malaysia

PELABURAN DAN KEWANGAN
FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Menasihati Lembaga Pemegang Amanah dalam aktiviti pelaburan dan kewangan YWM;
 2. Melaksanakan tanggungjawab meneliti, merancang dan menilai kedudukan kewangan YWM;
 3. Memberi pandangan mengenai langkah-langkah penjanaan dana, pengurusan dan pelaburan kewangan; dan
 4. Menetapkan dasar-dasar perbelanjaaan berhemah YWM.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBhg. Dato' Selamat bin Paigo
Ketua Pengarah
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji

AHLI-AHLI

YBrs. Dr. Shahrul Azman bin Abdul Razak
Ketua Penolong Pengarah (Kanan)
Seksyen Infrastruktur 1
Unit Kerjasama Awam Swasta

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Mustafa bin Mohd Hanefah
Profesor
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Universiti Sains Islam Malaysia

YBrs. Encik Syed Izmi bin Syed Kamarul Bahrin
Pengarah Eksekutif
Mekar Capital Sdn. Bhd.

YBrs. Encik Ramlan bin Haji Awang Ali
Setiausaha / Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Ugama Islam Sabah

AUDIT
FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Memastikan kawalan dalaman yang berkesan ke atas kewangan, pelaburan, prestasi, pengurusan dan pentadbiran YWM;
 2. Memerhati semua hal berhubung audit dalam dan luaran;
 3. Menilai piawaian kawalan dalaman dan pelaporan kewangan;
 4. Bertanggungjawab sebagai pengkaji penyata-penyata kewangan;
 5. Menilai prestasi pengurusan dalaman; dan
 6. Mengkaji pematuhan kepada syarat-syarat tertentu dalam pengauditan.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBrs. Dr. Nirwan bin Noh
Timbalan Ketua Ekonomi
Bahagian Ekonomi
Kementerian Kewangan Malaysia

AHLI-AHLI

YBrs. En. Azzerol Effendi bin Abdul Kadir
Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kewangan
Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

YBrs. Puan Nor Hafizah binti Hashim
Pengarah
Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji

PENGURUSAN RISIKO
FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Menilai setiap aktiviti YWM dan menentukan tahap risiko aktiviti tersebut dari sudut kewangan, reputasi, integriti, pelaburan, sumber manusia dan pengurusan;
 2. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah yang bersesuaian bagi aktiviti-aktiviti yang berisiko, berpotensi risiko atau diluar jangkaan;
 3. Memastikan risiko-risiko diurus berdasarkan toleransi yang wajar dan secukupnya seperti diluluskan oleh Lembaga Pemegang Amanah; dan
 4. Memberi cadangan dan memantau tindakan pemulihan terhadap sebarang krisis yang berlaku.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBhg. Dato’ Ibrahim bin Md. Yusof
Pengerusi
Perbadanan Wakaf Selangor
Majlis Agama Islam Selangor

AHLI-AHLI

YBhg. Datuk Mohd Nizam bin Haji Yahya
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

YBrs. Encik Mohd Farid bin Kamarudin
Ketua Pegawai Eksekutif
RHB Islamic International Asset Management Berhad

YBrs. Encik Shamsul Bahar bin Shajian
Ketua Penolong Setiausaha
Bahagian Perolehan
Jabatan Perdana Menteri
DIREKTORI
Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif
Nama Jawatan Emel Sambungan
Dr. Ridzwan Bakar Ketua Pegawai Eksekutif ridzwan@ywm.gov.my
ceo.ywm@gmail.com
-
Encik Abdul Halim bin Mat Yusop Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif halim@ywm.gov.my
halim.yayasan.waqaf@gmail.com
0848
Encik Mohd Faiz Hazwan bin Kasin Pegawai Audit faizhazwan@ywm.gov.my
faizhazwan.ywm@gmail.com
0864
Encik Zainul Affiq bin Zainal Abidin Pegawai Tugas-tugas Khas zainulaffiq@ywm.gov.my
zainulaffiq.ywm@gmail.com
0863
Puan Aniza binti Ludin Setiausaha pejabatkpe@ywm.gov.my
pejabatkpe.ywm@gmail.com
0852
Unit Undang-Undang
Nama Jawatan Emel Sambungan
Cik Wan Syazana Akmal binti Wan Roslan Penasihat Undang-Undang syazana@ywm.gov.my
syazana.yayasan.waqaf@gmail.com
0810
Cik Nurul Amalia binti Ahmad Borhan Penolong Penasihat Undang-undang amalia@ywm.gov.my
amalia.ywm@gmail.com
0853
Bahagian Dasar dan Pembangunan
Nama Jawatan Emel Sambungan
Puan Nur Syaffina binti Ab Rahim Pengurus syaffina@ywm.gov.my
syaffina.yayasan.waqaf@gmail.com
0850
Puan Maya Idura binti Sabar Eksekutif Kanan maya@ywm.gov.my
maya.yayasan.waqaf@gmail.com
0817
Puan Khairunnisa binti Rassul Eksekutif Syariah khairunnisa@ywm.gov.my
nisa.ywm@gmail.com
0822
Encik Ahmad Faiedz Izzuddin bin Ghazali Eksekutif faiedz@ywm.gov.my
faiedz.ywm@gmail.com
0843
Puan Munirah binti Mat Junoh Penolong Akauntan munirahmj@ywm.gov.my
munirah.ywm@gmail.com
0816
Encik Muhammad Zaki bin Muhammad Tarmizi Penolong Jurutera muhammadzaki@ywm.gov.my
muhammadzaki.ywm@gmail.com
0860
Bahagian Pengurusan Dana
Nama Jawatan Emel Sambungan
-kosong- Pengurus
Encik Mohd Fazdli bin Rosli Eksekutif Kanan 1 fazdlirosli@ywm.gov.my
fazdli.yayasan.waqaf@gmail.com
0830
Puan Norbaity Hariani binti Muhammad Eksekutif Kanan 2 norbaity@ywm.gov.my
norbaity.ywm@gmail.com
0854
Encik Muhammad Muzzammil bin Mat Rodzi Eksekutif muzzammil@ywm.gov.my
muzzammil.ywm@gmail.com
0862
Encik Mohd Hafiz bin Sahruddin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan hafiz@ywm.gov.my
hafiz.yayasan.waqaf@gmail.com
0832
Puan Nurul Fitriah binti Asmady Omar Penolong Pegawai Tadbir fitriah@ywm.gov.my
fitriah.ywm@gmail.com
0815
Encik Sharil Nizam bin Al Malek Hasan Pembantu Tadbir sharil@ywm.gov.my
sharil.ywm@gmail.com
0837
Bahagian Pemasaran dan Korporat
Nama Jawatan Emel Sambungan
Cik Haidatul Azia binti Husin Pengurus azia@ywm.gov.my
haidatulazia.ywm@gmail.com
0820
Cik Nur Ain binti Mohd Nazri Pegawai Media nurain.nazri@ywm.gov.my
ain.yayasan.waqaf@gmail.com
0833
Cik Nurain binti Hasri Penolong Pegawai Tadbir 1 nurain@ywm.gov.my
nurain.ywm@gmail.com
0834
Encik Ahmad Shah Rezza bin Ahmad Zubir Penolong Pegawai Tadbir 2 rezza@ywm.gov.my
rezza.ywm@gmail.com
0838
Encik Aflah bin Aminudin Penolong Pegawai Tadbir 3 aflah@ywm.gov.my
aflah.ywm@gmail.com
0835
Encik Mohamad Syahir Fawwaz bin Mohamad Zaini Penolong Pegawai Tadbir 4 (Content Creator) syahir@ywm.gov.my
syahir.ywm@gmail.com
0839
Encik Mohd Syamidy bin Mat Jusoh Pembantu Tadbir syamidy@ywm.gov.my
syamidy.yayasan.waqaf@gmail.com
0836
Bahagian Pengurusan
Nama Jawatan Emel Sambungan
Puan Hanim Idzura binti Mohd Kalyubi Pengurus hanim@ywm.gov.my
hanim.ywm@gmail.com
0829
Puan Majidah binti Zainudin Eksekutif majidah@ywm.gov.my
majidah.ywm@gmail.com
0823
Puan Husna Zakirah binti Hamdi Eksekutif husna@ywm.gov.my
husna.ywm@gmail.com
0831
Encik Umair bin Abdul Halim Penolong Pegawai Tadbir umair@ywm.gov.my
umair.ywm@gmail.com
0828
Puan Ramlah binti Muhamad Pembantu Tadbir ramlah@ywm.gov.my
ramlah.yayasan.waqaf@gmail.com
0844
Encik Muhammd Rusydi bin Mohd Shaari Pembantu Operasi rusydi.shaari@ywm.gov.my
rusydi.ywm@gmail.com
0825
Encik Mohd Zainol Abidin bin Mamat Pemandu zainol@ywm.gov.my
zainol.yayasan.waqaf@gmail.com
0824
Bahagian Kewangan
Nama Jawatan Emel Sambungan
Encik Mohd Bokhari bin Mat Doa Pengurus bokhari@ywm.gov.my
bokhari.yayasan.waqaf@gmail.com
0821
Encik Zulakmal Hakimi bin Zahari Akauntan zulakmal@ywm.gov.my
zulakmal.yayasan.waqaf@gmail.com
0818
Puan Nor Diyana binti Che Mat Penolong Akauntan 1 diyana@ywm.gov.my
diyana.yayasan.waqaf@gmail.com
0811
Cik Norshaheena binti Abdul Salim Penolong Akauntan 2 shaheena@ywm.gov.my
shaheena.ywm@gmail.com
0814
Encik Wan Mohd Lokman bin Wan Md Zin Pembantu Tadbir 1 lokman@ywm.gov.my
wmlokman@gmail.com
0809
Puan Nurul 'Abidah binti Ismail Pembantu Tadbir 2 abidah@ywm.gov.my
abidah.yayasan.waqaf@gmail.com
0813
Encik Hani Zulfadhli Nor bin Baharom Pembantu Tadbir 3 zulfadhli@ywm.gov.my
hanizulfadhli14.ywm@gmail.com
0812

Kongsi Kongsi