Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Selamat datang ke Portal Rasmi Yayasan Waqaf Malaysia (YWM).

Sebagai sebuah entiti wakaf kebangsaan, adalah menjadi matlamat YWM untuk melaksanakan gerak kerja selaras dengan visi, misi dan objektif yang ditetapkan. Melalui portal ini, segala maklumat serta informasi terkini berkaitan YWM termasuk maklumat mengenai wakaf dan produk-produk wakaf akan dikongsi kepada umum dan pihak berkepentingan tanpa mengira had sempadan dan masa.

Sejak dari tahun penubuhan, YWM telah menjalinkan kerjasama dengan beberapa pihak dalam usaha mempelbagaikan lagi pilihan produk wakaf dan kaedah berwakaf kepada masyarakat. Cakna kepekaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, Sistem Wakaf Tunai Malaysia kini berwajah baharu dengan penggunaan antara muka (interface), pemilihan produk wakaf yang lebih efisien bagi memudahkan masyarakat berwakaf secara atas talian.

Akhir sekali, saya berharap portal ini dapat memberi manfaat kepada para pengunjung yang melayarinya dan menjadi wadah dalam mendidik masyarakat dalam membentuk budaya wakaf. Dalam langkah berterusan untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang dan berkualiti, YWM mengalu-alukan sebarang maklum balas bagi segala aspek penambahbaikan.

Sekian, terima kasih.

"WAKAF RAHMAH UNTUK SEMUA"
"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,
DR. RIDZWAN BAKAR


Kongsi Kongsi