Pengumuman
POTONGAN CUKAI PENDAPATAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 44(11C) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 TELAH DILULUSKAN
17-10-2022

Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan Yayasan Waqaf Malaysia bagi lanjutan Potongan Cukai Pendapatan di bawah Subseksyen 44(11C) Akta Cukai Pendapatan 1967 telah DILULUSKAN oleh Kementerian Kewangan Malaysia.

Justeru, semua sumbangan Wakaf Tunai Malaysia anjuran Yayasan Waqaf Malaysia bermula 1 Januari 2022 adalah layak mendapat potongan cukai.


Kongsi Kongsi