Aktiviti
Sesi Perbincangan Bersama Halal Development Corporation (HDC)
14-03-2022

Putrajaya, 14 Mac 2022 - Telah berlangsung sesi perbincangan kerjasama bersama Halal Development Corporation Berhad dalam membincangkan strategi dan pelaksanaan Wakaf Halal Perniagaan Kecil Sederhana (PKS) yang bakal memanfaatkan golongan para usahawan kecil dan sederhana di Malaysia. Sesi perbincangan ini dihadiri oleh wakil HDC dan pegawai-pegawai kanan YWM.

Semoga usaha dalam merealisasikan matlamat dan objektif program ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan berjaya sebagaimana yang dirancang.


Kongsi Kongsi