SIJIL WAKAF BANGUNAN

Sijil Wakaf Bangunan merupakan skim sijil wakaf bagi tujuan pembiayaan bangunan-bangunan yang kemudiannya memberi pulangan melalui sewaan oleh penyewa berpotensi. Sebahagian daripada hasil sewaan kemudiannya digunakan bagi tujuan program dan aktiviti wakaf yang akan memberi manfaat kepada kebajikan ummah daripada pelbagai aspek.


Kongsi Kongsi