Print 

Terdapat dua (2) cara untuk melakukan sumbangan wakaf tunai online:

  1. Sumbangan Wakaf Online Secara ‘One-Off’ (tanpa mendaftar sebagai pewakaf)
  2. Pendaftaran Pewakaf Online (untuk tujuan semakan, rekod, penyata tahunan dan ulangan berwakaf)

**Nota: Pengguna dinasihati menggunakan pelayar google chrome untuk mengelakkan sebarang kesulitan.