Portal Rasmi Yayasan Waqaf Malaysia

**NOTA PENTING**

Memandangkan kelulusan potongan cukai pendapatan di bawah Subseksyen 44(11c) Akta Cukai Pendapatan 1967 kepada penyumbang Wakaf Tunai Malaysia anjuran Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) telah tamat pada 31 Disember 2018 dan masih belum mendapat kelulusan penyambungan, maka dimaklumkan bahawa bermula 1 Januari 2019, semua sumbangan wakaf kepada YWM tidak layak mendapat pengecualian cukai di bawah akta berkenaan.
_______________________________________________________________________________

 

Terdapat dua (2) cara untuk melakukan sumbangan wakaf tunai online:

  1. Sumbangan Wakaf Online Secara ‘One-Off’ (tanpa mendaftar sebagai pewakaf)
  2. Pendaftaran Pewakaf Online (untuk tujuan semakan, rekod, penyata tahunan dan ulangan berwakaf)

**Nota: Pengguna dinasihati menggunakan pelayar google chrome untuk mengelakkan sebarang kesulitan.

Anda berada di: Halaman Utama Online Payment