Portal Rasmi Yayasan Waqaf Malaysia

VISI

Menjadi sebuah organisasi terunggul dalam memperkasakan agenda ummah melalui instrumen-instrumen wakaf.

MISI

  • mencapai tahap penyampaian perkhidmatan yang bertaraf dunia;
  • memupuk kesedaran masyarakat tentang potensi wakaf; dan
  • menjana sumber modal bagi memajukan aset-aset wakaf secara holistik dan bersepadu.
Anda berada di: Halaman Utama Profil Visi dan Misi