Print 

OBJEKTIF

FUNGSI

MENGUMPUL DANA WAKAF

MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN HARTA WAKAF

MELAKSANAKAN PROGRAM KEBAJIKAN DAN SOSIAL

MENJALANKAN PROGRAM PELABURAN

MENGADAKAN PROGRAM PROMOSI DAN PENERBITAN