Portal Rasmi Yayasan Waqaf Malaysia

FUNGSI JAWATANKUASA 

  • Menasihati Lembaga Pemegang Amanah berhubung hal ehwal syariah dalam pengoperasian dan aktiviti YWM;
  • Meluluskan sesuatu cadangan yang dikemukakan oleh pihak urusetia sebagai menepati hukum syarak dan sesuai dipertimbangkan oleh Lembaga Pemegang Amanah;
  • Meneliti serta memberi pandangan dari sudut hukum syarak ke atas sebarang cadangan yang dikemukakan olehh pihak Urusetia daripada YWM;
  • Mencadangkan penambahbaikan serta alternatif ke atas sebarang cadangan yang telah diputuskan sebagai kurang bertepatan dengan kehendak hukum syarak (sekiranya bersesuaian);
  • Mengesorkan sebarang cadangan yang difikirkan sesuai dilaksanakan oleh YWM dalam mencapai matlamat penubuhannya;
  • Mengemukakan hujah berupa dalil syari’e bagi menyokong pandangan mengenai sesuatu cadangan ( sekiranya bersesuaian); dan
  • Melulus dan mengesahkan dokumen-dokumen atau manual-manual berkaitan yang mengandungi terma dan syarat bagi memastikan produk-produk YWM mematuhi prinsip-prinsip syariah.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBhg. Tan Sri Datuk Sheikh Ghazali Haji Abdul Rahman
Ahli Majlis Pakar (Syariah)
Bahagian Penyelidikan Jabatan Peguam Negara

AHLI-AHLI

YBhg. Datuk Zainal Abidin bin Ab Kadir
Ahli Majlis PERKIM Kebangsaan

YBhg. Dr. Amir Shaharuddin
Dekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Universiti Sains Islam Malaysia

YBhg. Tuan Haji Jaafar bin Ismail
Timbalan Ketua Pengarah
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR)

TARIKH PERSIDANGAN JAWATANKUASA

 

BILANGAN

TARIKH

LOKASI

Siri 1

Bil. 1/2011

2 Mac 2011

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 2

Bil. 1/2013

13 Februari 2013

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 3

Bil. 2/2013

30 Ogos 2013

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 4

Bil. 3/2013

8 Oktober 2013

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 5

Bil. 4/2013

19 November 2013

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 6

Bil. 1/2014

21 Februari 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 7

Bil. 2/2014

11 April 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 8

Bil. 3/2014

20 Jun 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 9

Bil. 4/2014

27 Ogos 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 10

Bil. 5/2014

12 Disember 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 11

Bil. 2/2015

5 Jun 2015

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 12

Bil. 3/2015

8 Oktober 2015

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 13

Bil. 4/2015

14 Disember 2015

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 14

Bil. 1/2016

15 April 2016

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 15

Bil. 2/2016

13 Disember 2016

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 16

Bil. 1/2017

3 Februari 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 17

Bil. 2/2017

22 Mac 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 18

Bil. 3/2017

20 April 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 19

Bil. 4/2017

12 Julai 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 20

Bil. 5/2017

12 September 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Anda berada di: Halaman Utama Profil Jawatankuasa Kerja Jawatankuasa Penasihat Syariah