Portal Rasmi Yayasan Waqaf Malaysia

FUNGSI JAWATANKUASA

  • Menasihati Lembaga Pemegang Amanah berkenaan pengurusan sumber manusia, perkhidmatan dan kebajikan kakitangan;
  • Mencadangkan dasar mengenai pengurusan YWM untuk pertimbangan Lembaga Pemegang Amanah;
  • Mengawalselia urusan pentadbiran YWM;
  • Memastikan YWM mempunyai skim perkhidmatan yang bersesuaian dengan keperluan dan kemampuan semasa; dan
  • Memastikan segala ketetapan yang telah dipersetujui oleh Lembaga Pemegang Amanah semasa Mesyuarat Ahli Lembaga Pemegang Amanah diambil tindakan yang sewajarnya dan dalam kadar yang segera.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBhg. Datuk Zainal Abidin bin Ab Kadir
Ahli Majlis PERKIM Kebangsaan

AHLI-AHLI

YBrs. Puan Shobah binti Jamil
Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Encik Mohamad Fauzi bin Md. Isa
Timbalan Ketua Pengarah Imigresen (Operasi)
Jabatan Imigresen Malaysia

YBrs. Encik Hairolanuar bin Mohamad
Pengarah Wakaf
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR)i

 

TARIKH PERSIDANGAN JAWATANKUASA

BILANGAN

TARIKH

LOKASI

Siri 1

Bil. 1/2012

9 Ogos  2012

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 2

Bil. 1/2013

16 April 2013

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 3

Bil. 2/2013

6 November 2013

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 4

Bil. 1/2014

17 Mac 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 5

Bil. 2/2014

13 Oktober 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 6

Bil. 1/2015

18 Jun 2015

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 7

Bil. 1/2016

14 April 2016

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 8

Bil. 2/2016

10 Jun 2016

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 9

Bil. 1/2017

9 Mei 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 10

Bil. 2/2017

22 November 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Anda berada di: Halaman Utama Profil Jawatankuasa Kerja Jawatankuasa Pengurusan