Portal Rasmi Yayasan Waqaf Malaysia

FUNGSI JAWATANKUASA

  • Menasihati Lembaga Pemegang Amanah dalam aktiviti pelaburan dan kewangan YWM,
  • Melaksanakan tanggungjawab meneliti, merancang dan menilai kedudukan kewangan YWM,
  • Memberi pandangan mengenai langkah-langkah penjanaan dana, pengurusan dan pelaburan kewangan dan
  • Menetapkan dasar-dasar perbelanjaaan berhemah YWM

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBrsh. Tuan Haji Shuslilil Azam bin Shuib
Pensyarah Akademik
Majlis Buku Kebangsaan Malaysia

AHLI-AHLI

YBhg. Lt. Kol. (K) Datuk Haji Anwari bin Suri
Timbalan Ketua Audit Negara (Mantan)
Jabatan Audit Negara Malaysia

YBrsh. Dr. Shahrul Azman bin Abd. Razak
Ketua Penolong Setiausaha (Kanan)
Seksyen Infrastuktur 1
Unit Kerjasama Awam Swasta
Kementerian Kewangan Malaysia

YBrsh. Encik Hairolanuar bin Mohamad
Pengarah Wakaf
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji

 

TARIKH PERSIDANGAN JAWATANKUASA

BILANGAN

TARIKH

LOKASI

Siri 1

Bil. 1/2011

19 April 2011

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 2

Bil. 2/2011

8 Disember 2011

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 3

Bil. 1/2012

20 Julai 2012

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 4

Bil. 2/2012

17 Oktober 2012

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 5

Bil. 3/2012

12 November 2012

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 6

Bil. 1/2013

19 Mac 2013

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 7

Bil. 2/2013

22 Julai 2013

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 8

Bil. 3/2013

20 September 2013

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 9

Bil. 4/2013

21 November 2013

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 10

Bil. 1/2014

7 Februari 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 11

Bil. 2/2014

17 Mac 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 12

Bil. 3/2014

19 Jun 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 13

Bil. 4/2014

4 September 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 14

Bil. 5/2014

11 November 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 15

Bil. 6/2014

18 Disember 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 16

Bil. 2/2015

20 Oktober 2015

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 17

Bil. 3/2015

4 Disember 2015

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 18

Bil. 1/2016

2 Februari 2016

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 19

Bil. 2/2016

19 Mei 2016

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 20

Bil. 1/2017

3 Februari 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 21

Bil. 2/2017

10 April 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 22

Bil. 2/2017

3 Ogos 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 23

Bil. 3/2017

12 September 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 24

Bil. 4/2017

27 November 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 25

Bil. 1/2018

28 Mac 2018

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Anda berada di: Halaman Utama Profil Jawatankuasa Kerja Jawatankuasa Pelaburan dan Kewangan