Print 

FUNGSI JAWATANKUASA

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBrs. Dr. Sharul Azman bin Abd Razak
Ketua Penolong Setiausaha (Kanan)
Seksyen Infrastruktur 1
Unit Kerjasama Awam Swasta
Kementerian Kewangan Malaysia

AHLI-AHLI

YBhg. Datuk Mariam Kholidah binti Zulkifli
Setiausaha Bahagian Audit Dalam
Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Encik Mohd Sabree bin Yaakub
Ketua Penolong Pengarah (Operasi)
Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi
Jabatan Akauntan Negara Malaysia

YBrs. Puan Nor Sharina binti Abdul Rahim
Akauntan
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR)

TARIKH PERSIDANGAN JAWATANKUASA

BILANGAN

TARIKH

LOKASI

Siri 1

Bil. 1/2012

19 Julai 2012

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 2

Bil. 1/2013

23 Julai 2013

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 4

Bil. 1/2014

25 Jun 2014

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 5

Bil. 1/2016

17 Jun 2016

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia

Siri 6

Bil. 1/2017

14 Jun 2017

Bilik Mesyuarat Utama Yayasan Waqaf Malaysia