Print 

PENGERUSI

Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Bahagian Hal Ehwal Agama)

NAIB PENGERUSI

Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (JAWHAR)

AHLI-AHLI

YBhg. Tan Sri Datuk Sheikh Ghazali Hj. Abdul Rahman
Ahli Majlis Pakar (Syariah)
Jabatan Peguam Negara

YBhg. Datuk Zainal Abidin bin Ab Kadir
Ahli Majlis PERKIM Kebangsaan

YBhg. Dato' Haji Sushilil Azam bin Shuib
Pensyarah Akademik
Majlis Buku Kebangsaan Malaysia

YBrs. Dr. Shahrul Azman bin Abd. Razak
Ketua Penolong Pengarah (Kanan)
Seksyen Infrastruktur 1
Unit Kerjasama Awam Swasta
Kementerian Kewangan Malaysia


AHLI-AHLI MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Negeri Kedah 

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Melaka

Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor

Timbalan Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak

Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

Yang DiPertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Wakaf Selangor