Portal Rasmi Yayasan Waqaf Malaysia

PENGERUSI

Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Bahagian Hal Ehwal Agama)

NAIB PENGERUSI


Haji Ahmad Musadad Bin Haji Sulaiman
Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (JAWHAR)

AHLI-AHLI

YBhg. Tan Sri Datuk Sheikh Ghazali Hj. Abdul Rahman
Ahli Majlis Pakar Pelbagai Disiplin (Syariah)
Jabatan Peguam Negara

YBhg. Datuk Zainal Abidin bin Ab Kadir
Pengarah Tajdid PERKIM

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Negeri Kedah 

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Melaka

Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu

Ketua Pegawai Eksekutif MAjlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor

Timbalan Pengerusi Majlis Ugama Islam Sabah

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak

Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

Yang DiPertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Wakaf Selangor

Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Penolong Setiausaha
Bahagian Pelaburan Strategik
Perbendaharaan Malaysia

Anda berada di: Halaman Utama Profil Ahli Lembaga Pemegang Amanah