Borang Daftar


TERMA DAN SYARAT PENDAFTARAN

Terma

1. Sistem Wakaf Tunai Malaysia merupakan platform yang disediakan oleh Yayasan Waqaf Malaysia bertujuan memberi peluang kepada masyarakat untuk berwakaf tunai secara atas talian (online).
2. Semua maklumat yang telah diisi oleh pengguna sistem ini akan menjadi hak Yayasan Waqaf Malaysia dan pengguna tidak berhak untuk menggunakan sistem ini sebagai platform untuk mengadakan sesuatu perniagaan dan sebagainya.
3. Yayasan Waqaf Malaysia memberi jaminan bahawa setiap data yang dikemukakan oleh pengguna adalah sulit dan persendirian serta tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga.
4. Yayasan Waqaf Malaysia berhak untuk melucutkan kelebihan anda sebagai pengguna seandainya terdapat sebarang aktiviti dan tindakan yang meragukan.
5. Yayasan Waqaf Malaysia tidak bertanggungjawab di atas segala kerugian anda sewaktu menggunakan sistem ini.