SIJIL WAKAF BANGUNAN - KEDAI PEJABAT BLOK F NO. 15, BANGI GATEWAY, SELANGOR


RM 483,275.00

6.48721752029

RM 7,449,650.00

6%
INFO PROJEK
Keterangan :
Sijil Wakaf Bangunan merupakan skim sijil wakaf bagi tujuan pembiayaan bangunan-bangunan yang kemudiannya memberi pulangan melalui sewaan oleh penyewa berpotensi. Sebahagian daripada hasil sewaan kemudiannya digunakan bagi tujuan program dan aktiviti wakaf yang akan memberi manfaat kepada kebajikan ummah daripada pelbagai aspek.
TUJUAN PROJEK
Keterangan :

Sijil Wakaf Bangunan merupakan skim sijil wakaf bagi tujuan pembiayaan bangunan-bangunan yang kemudiannya memberi pulangan melalui sewaan oleh penyewa berpotensi. Sebahagian daripada hasil sewaan kemudiannya digunakan bagi tujuan program dan aktiviti wakaf yang akan memberi manfaat kepada kebajikan ummah daripada pelbagai aspek.