SIJIL WAKAF TUNAI PEMBANGUNAN EKONOMI


RM 86,640.00

INFO PROJEK
Keterangan :
Merupakan skim wakaf di mana YWM mempelawa orang ramai berwakaf dengan menggunakan wang tunai. Wang tunai yang dikutip akan dilaburkan dan pulangan (manfaat dari pelaburan) akan digunakan bagi tujuan pembiayaan aktiviti ekonomi. Dana wakaf yang dikumpul akan dipindah bentuk kepada aset kekal merangkumi objektif pembangunan ekonomi mengikut kesesuaian dan peraturan yang digunapakai.
TUJUAN PROJEK
Keterangan :

Manfaat yang dihasilkan akan digunakan untuk tujuan berikut:

  1. Membiayai pembelian alat-alat yang boleh digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat;
  2. Membiayai belian apa-apa keluaran dari peniaga-peniaga Islam di mana barangan ini akan digunakan sebagai bantuan kepada mereka yang layak menerimanya; dan
  3. Membantu mana-mana peniaga yang berada di dalam kesulitan tulen akibat berlakunya situasi yang menjadikan peniagaan mereka dilanda