SIJIL WAKAF TUNAI KESIHATAN


RM 247,820.00

INFO PROJEK
Keterangan :
Merupakan skim wakaf di mana YWM mempelawa orang ramai berwakaf dengan menggunakan wang tunai. Wang tunai yang dikutip akan dilaburkan dan pulangan (manfaat dari pelaburan) akan digunakan bagi tujuan pembiayaan aktiviti kebajikan berkaitan dengan kesihatan. Dana wakaf yang dikumpul akan dipindah bentuk kepada aset kekal merangkumi objektif kesihatan mengikut kesesuaian dan peraturan yang digunapakai.
TUJUAN PROJEK
Keterangan :

Manfaat yang dihasilkan akan digunakan untuk tujuan berikut:

  1. Membiayai pembelian alat-alat kesihatan untuk kebajikan masyarakat;
  2. Membiayai belian ubat-ubatan untuk pesakit yang kurang bekemampuan;
  3. Membiayai alatan bantuan perubatan kepada yang kurang kemampuan; dan
  4. Membantu membiayai kos perubatan yang diperlukan.