DANA WAKAF BENCANA


RM 58,557.50

INFO PROJEK
Keterangan :
Dana Wakaf Bencana - Kenanga Sustainability Series: Emergency Waqf Musa’adah Fund merupakan sebuah produk wakaf berasaskan pelaburan di mana sebahagian keuntungan daripada pelaburan tersebut diwakafkan oleh pelabur kepada YWM. Dana wakaf ini bakal membantu mereka yang terkesan akibat bencana seperti ribut, banjir, tanah runtuh serta menangani krisis wabak penyakit
TUJUAN PROJEK
Keterangan :

Objektif penubuhan Dana Wakaf Bencana ini adalah sebagaimana berikut:

a. Selari dengan hasrat YWM untuk mempelbagaikan medium pewakafan dengan tujuan untuk meningkatkan dana wakaf;

b. membantu masyarakat yang ditimpa musibah bencana sama ada banjir, ribut, tanah runtuh dan lain-lain yang berisiko; dan

c. memberi peluang kepada masyarakat untuk melabur di samping mewakafkan keuntungan pelaburan bagi tujuan kebajikan.