WAKAF HALAL PKS


RM 11,871.00

INFO PROJEK
Keterangan :
Wakaf Halal Perindustrian Kecil dan Sederhana (PKS) merupakan produk wakaf yang terhasil melalui insiatif kerjasama Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) dan Halal Development Corporation Berhad (HDC).
TUJUAN PROJEK
Keterangan :

Matlamat kerjasama YWM bersama HDC bagi Wakaf Halal PKS ialah:

a. Membantu golongan PKS mikro, kecil dan sederhana dalam penyediaan keperluan aset perniagaan;

b. Memperkasa keupayaan dan kompetensi PKS melalui penyediaan latihan dan bimbingan perniagaan; dan

c. Menggalakkan PKS untuk mendapatkan pensijilan Halal JAKIM menerusi bimbingan daripada pihak HDC.